Kết nối camera bên thứ 3 vào Jablotron

Giờ đây, bạn có thể kết nối camera từ các nhà sản xuất khác với hệ thống JABLOTRON 100+. Bạn chỉ cần đăng ký chúng vào hệ thống với vài click trong ứng dụng MyCOMPANY.

Giống như việc kết nối Jablotron camera JI-111C và JI-112C, bạn cũng có thể sử dụng dịch vụ live stream miễn phí bằng ứng dụng MyJABLOTRON với camera của bên thứ 3.


Vậy kết nối camera bên ngoài và Jablotron camera khác nhau như thế nào?

Bạn vẫn có thể sử dụng đầy đủ các chứng năng của một camera thông thường tuy nhiên, bạn sẽ không có dịch vụ lưu trữ (3-7 ngày) hoặc lưu các chuỗi video clip, để lưu trữ, bạn có thể sử dụng đầu ghi bên ngoài.

Chúng không thể được kết nối với Trung tâm Tiếp nhận Báo động ARC.

Phải là Camera IP và hỗ trợ giao thức RTSP ở phía máy ảnh để đăng ký (địa chỉ rtsp: // .....).


Bạn sẽ tìm thấy danh sách đầy đủ các dịch vụ và sự khác biệt trong ứng dụng.


Nếu bạn chưa có tài khoản MyCompany, xin vui lòng cung cấp cho chúng tôi:

Tên Doanh nghiệp, Người phụ trách chính, SĐT, Mã số thuế, Email.


Chi tiết xin liên hệ: Hotline: +84 902 401 488 | jablotron@eurostellar.com
164 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả