top of page
Public Bus

Public Security

Public security is crucial for maintaining safety and order within communities. The Eurostellar security platform plays a vital role in enhancing public security by utilizing advanced technology and efficient monitoring systems. Through real-time surveillance, quick response mechanisms, and data analysis, Eurostellar ensures a proactive approach to preventing and addressing security threats. By prioritizing public security, Eurostellar contributes significantly to creating a secure environment for individuals, businesses, and institutions, ultimately fostering peace of mind and well-being for all.

Hệ sinh thái nhiệm vụ quan trọng

An ninh công cộng là quan trọng và quan trọng cũng như an ninh gia đình hoặc an ninh cá nhân. Nó là chiếc ô lớn cho sự an toàn của mọi cộng đồng đang được áp dụng rộng rãi ở các Nước phát triển. 

Ở Đông Nam Á, chủ đề này bị đánh giá thấp và bây giờ là lúc để đầu tư nhiều hơn vào phân khúc này.

Với Eurostellar Solutions, chúng tôi đã tạo ra hệ sinh thái quan trọng cho sứ mệnh được xây dựng vì an toàn công cộng.

secu.jpeg

Nắm bắt mọi sự cố, ghi lại mọi vấn đề, phản hồi từ xa mọi vấn đề

Video là một công nghệ quan trọng đối với các cơ quan an toàn công cộng trên toàn thế giới. cho dù bạn sử dụng nó để duy trì an ninh, xác định nghi phạm, thu thập bằng chứng hay bắt đầu phản hồi, thì việc theo dõi hiện trường là một lợi thế quan trọng đối với nhóm của bạn. Các giải pháp của Eurostellar duy trì một danh mục giải pháp video toàn diện, bao gồm các ứng dụng lưu trữ, quản lý và phân tích mà bạn sẽ cần để sử dụng đầy đủ các luồng thông tin mới của mình.

Từ máy ảnh đeo trên cơ thể đến cơ sở hạ tầng cố định. Đối với camera nhiệt để kiểm soát truy cập, từ báo động khẩn cấp đơn lẻ đến toàn bộ hệ thống báo động và báo cháy, chúng tôi có các giải pháp có thể giúp bạn giữ cho cộng đồng của mình an toàn hơn.

Bảo mật video & Kiểm soát truy cập
 

Danh mục camera quan sát, kiểm soát truy cập, cơ sở hạ tầng và phần mềm quản lý của chúng tôi được kết hợp với các phân tích mạnh mẽ, hỗ trợ AI giúp đưa hệ thống video của bạn từ người quan sát thụ động thành đối tác tích cực. 

Với các camera có độ phân giải cao liên tục quan sát, bảo vệ và phân tích cũng như học hỏi từ khu vực của chúng, bạn sẽ có được hình ảnh chi tiết chưa từng có kết hợp với nhận thức tình huống để đưa ra phản ứng tốt nhất.

Các cuộc điều tra trước đây mất hàng giờ hoặc hàng ngày giờ chỉ mất vài phút với khả năng tìm kiếm nâng cao và khả năng tích hợp trên toàn hệ sinh thái cho phép chia sẻ và cộng tác dễ dàng. Chúng tôi cùng với 16 Nhà sản xuất EU/G7/Israel tạo nên một cộng đồng an toàn hơn. 

bak.jpg

Máy ảnh đeo trên người

Đây là một Đoạn. Nhấp vào "Chỉnh sửa văn bản" hoặc nhấp đúp vào hộp văn bản để chỉnh sửa nội dung và đảm bảo thêm bất kỳ thông tin liên quan nào mà bạn muốn chia sẻ với khách truy cập của mình.

Kiểm soát truy cập

Đây là một Đoạn. Nhấp vào "Chỉnh sửa văn bản" hoặc nhấp đúp vào hộp văn bản để chỉnh sửa nội dung và đảm bảo thêm bất kỳ thông tin liên quan nào mà bạn muốn chia sẻ với khách truy cập của mình.

Trung tâm nhận báo động

Đây là một Đoạn. Nhấp vào "Chỉnh sửa văn bản" hoặc nhấp đúp vào hộp văn bản để chỉnh sửa nội dung và đảm bảo thêm bất kỳ thông tin liên quan nào mà bạn muốn chia sẻ với khách truy cập của mình.

Trung tâm nhận báo động

Đây là một Đoạn. Nhấp vào "Chỉnh sửa văn bản" hoặc nhấp đúp vào hộp văn bản để chỉnh sửa nội dung và đảm bảo thêm bất kỳ thông tin liên quan nào mà bạn muốn chia sẻ với khách truy cập của mình.

Camera cố định

Đây là một Đoạn. Nhấp vào "Chỉnh sửa văn bản" hoặc nhấp đúp vào hộp văn bản để chỉnh sửa nội dung và đảm bảo thêm bất kỳ thông tin liên quan nào mà bạn muốn chia sẻ với khách truy cập của mình.

Cơ sở hạ tầng video

Đây là một Đoạn. Nhấp vào "Chỉnh sửa văn bản" hoặc nhấp đúp vào hộp văn bản để chỉnh sửa nội dung và đảm bảo thêm bất kỳ thông tin liên quan nào mà bạn muốn chia sẻ với khách truy cập của mình.

Trung tâm nhận báo động

Đây là một Đoạn. Nhấp vào "Chỉnh sửa văn bản" hoặc nhấp đúp vào hộp văn bản để chỉnh sửa nội dung và đảm bảo thêm bất kỳ thông tin liên quan nào mà bạn muốn chia sẻ với khách truy cập của mình.

Theo dõi hoạt động & giám sát mọi người

Đây là một Đoạn. Nhấp vào "Chỉnh sửa văn bản" hoặc nhấp đúp vào hộp văn bản để chỉnh sửa nội dung và đảm bảo thêm bất kỳ thông tin liên quan nào mà bạn muốn chia sẻ với khách truy cập của mình.

bottom of page