top of page

Th 6, 18 thg 2

|

https://bitly.com.vn/k9y85p

EUROSTELLAR - WEBINAR II 2022 - GIẢI PHÁP AN NINH CHỢ NGÂN

EUROSTELLAR - WEBINAR II 2022 Hội thảo trực tuyến Lần 2 2022 GIẢI PHÓNG AN NINH ĐỨC CHỌN NGÂN HÀNG, CHƯƠNG TRÌNH CƠ QUAN NHÀ NƯỚC: • Hệ thốngJablotron 100+ • Bố trí giải pháp cho Ngân hàng, Cơ quan nhà nước • Ứng dụng và giải đáp thắc mắc • Trải nghiệm thực tế tạiShowroom

Đăng ký đã đóng
Xem các sự kiện khác
EUROSTELLAR - WEBINAR II 2022 - GIẢI PHÁP AN NINH CHỢ NGÂN
EUROSTELLAR - WEBINAR II 2022 - GIẢI PHÁP AN NINH CHỢ NGÂN

Thời gian & Địa điểm

9:30 18 thg 2, 2022 – 10:30

https://bitly.com.vn/k9y85p

Giới thiệu về sự kiện

EUROSTELLAR - WEBINAR II 2022  Hội thảo trực tuyến lần 2 2022

GIẢI PHÓNG AN NINH DANH SÁCH CHỌN NGÂN HÀNG, CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

CHƯƠNG TRÌNH:

• SystemJablotron 100+

• Bố cục giải pháp cho Ngân hàng, Cơ quan nhà nước

• Ứng dụng và giải đáp thắc mắc

• Trải nghiệm thực tế tạiShowroom

Chia sẻ sự kiện của bạn

bottom of page