top of page

Tài liệu mới

Eurostellar profile.png

Eurostellar - Hồ sơ 2022
(Tiếng Việt)

z3610329697807_1fbb559c6199b50f143e2f1d35c305d3_edited.jpg

Jablotron - Sách giới thiệu 2022
(Tiếng Việt)

Loxone Brochure 2022.jpg
Provision Brochure & Minicatalog.jpg

Loxone Brochure 2022 (Tiếng Việt)

Tài liệu cung cấp ISR &
Minicatalog 2022 (Tiếng Việt)
Provision ISR Catalog October 2022 (English).png
Screenshot 2022-11-21 135157.png
ISR cung cấp
Catalog tháng 10 năm 2022 (tiếng Anh)

Trevos - Catologue 2023 (tiếng Anh)

SECURITY & SAFETY

Báo động Jablotron

z3610326867430_190e463edb63b2f4050b4cf5489d072c_edited.jpg

Jablotron - Sách giới thiệu 2022
(Tiếng Anh)

z3610329697807_1fbb559c6199b50f143e2f1d35c305d3_edited.jpg

Jablotron - Sách giới thiệu 2022
(Tiếng Việt)

Slide1.jpg

Jablotron - Sách giới thiệu 2022
(tiếng Khmer)

z3449785743360_81dae8ae49646ab52bf52d228f1d4b32.jpg
z3449795045209_c8a8a7d9eef5963b188fedd4a293e9af.jpg
z3493655441820_c141d2ab00093b9810c03f6b76f3ff91.jpg
z3449784536077_18d05e8f9e0a37f7b78c70e924e51f01.jpg
z3449797318983_0e3bc441a210d74affcf774bfbdbdfdc.jpg
z3449770826198_27d393cbf0b161a7ee885c8d9eaa047c.jpg
z3449793020239_8f689bbbe9884eda34e4ae8f2f71168b.jpg
z3449803559348_8b4a4deeb350a8bb18bc0c6c05b25d9a.jpg
z3449769744919_5525223d7048b84529c2d530630a5358.jpg
z3449796414720_09d76c9648e25ea47dc79877a7413995.jpg
Map 2019.jpg
z3449792205993_90c1d3853ff20820f997406b9be48b6e.jpg
z3449798732880_b6140f1b56c7eeeb18c1c1e2c239bc48.jpg
z3449802644990_8dd39a7cd35b07b52751cfccb1dd29f2.jpg
z3449801491574_918268c794e75237b814f6f8ecf4c1b2.jpg
z3449795868252_2e4f7c8490d5fab2ce594cad413ee056.jpg
z3449768420690_002e0f6e46212a2f02cb33c0b7d0febd.jpg

Jablotron - Brochure dành cho Nhà ở (Tiếng Anh)

Jablotron - Brochure dành cho Văn phòng (Tiếng Anh)

Jablotron - Brochure dành cho Nhà ở (Tiếng Việt)

Jablotron - 7 lí do bạn nên chọn Jablotron (Tiếng Anh)

Leaflet - Báo động dành cho   Ô tô (Tiếng Anh)

Cataloge - Báo động dành cho Ô tô (Tiếng Anh)

Brochure -  Giải pháp an ninh dành cho Ô tô (Tiếng Anh)

Brochure về Jablotron CLOUD (Tiếng Anh)

Jablotron - Cataloge về
Sản phẩm 2022 (Tiếng Anh)

Jablotron - User Manual (Tiếng Anh)

Jablotron - Sơ đồ về 
Sản phẩm 2019 (Tiếng Anh)

Jablotron - Brochure dành cho
Đối tác (Tiếng Anh)

Jablotron - Brochure dành cho
Đối tác (Tiếng Việt)

Jablotron - Sách hướng dẫn
cài đặt (Tiếng Anh)

Jablotron - Cataloge về
Sản phẩm (Tiếng Việt)

Jablotron - Cataloge về
Sản phẩm
 (Tiếng Anh)

Jablotron - Sơ đồ Sản phẩm
(Tiếng Anh)

z3580315911307_3c01f19d7dc5fe568fcb2ec4d443ffbd_edited.jpg

Hướng dẫn kỹ thuật
(Tiếng Anh)

z3580318601899_1e759b57a77923fbf20e0a920821955b_edited.jpg

Hướng dẫn kỹ thuật 
(Tiếng Việt)

z3496646479324_04221625e9affbcc96e093fc6a87cac8.jpg

Jablotron - Cataloge Quảng cáo 
(Tiếng Anh)

z3475417962235_a59232fb329ee7493baf315f7c94c97f.jpg

Jablotron - CA-2103 Hướng dẫn
Sử dụng (Tiếng Anh)

Bảo mẫu Jablotron

MÁY THEO DÕI HƠI THỞ CỦA NANNY
z3475418518052_864354ead2df8417c2e46458da5ccf90.jpg

Jablotron Nanny - Leaflet
(Tiếng Anh)

z3603447626025_55a99c0f0c112177b858d6d7c9b60106.jpg

Jablotron Nanny - Leaflet
(Tiếng Việt)

z3496597381762_70d680f03edd58f91da67c355a824e7a.jpg

Jablotron Nanny 
Chứng nhận EC

Trevos

CHIẾU SÁNG CÔNG NGHIỆP & TÒA NHÀ
Screenshot 2022-11-21 135157.png
Screenshot 2022-11-21 135157.png
z3453776021064_cb5d736118f44770384522b496f94365.jpg
z3453776021092_b7cbd954c3875989f6cf12b59ac5f103.jpg

Trevos - Catologue 2023 (tiếng Anh)

Trevos - Catologue Linear (tiếng Anh)

Trevos - Brochure 2022 (Tiếng Việt)

Trevos - Brochure về sản phẩm Nanottica (Tiếng Anh)

z3453775969792_48ceb951cfb749a630d2e51d8dc7a394.jpg
z3453775988212_f045291a35f8ced4cbb2a1475f6abe68.jpg
z3494073540882_4e93da76ab7b470b040f5462ddf74a8d.jpg
z3453776041570_47fb0b12e7f3632a6c0f5466092786f7.jpg

Trevos - Catologue 2022 (Tiếng Anh)

Trevos - Leaflet 2022
(Tiếng Việt)

Trevos - Brochure về
sản phẩm Linea (Tiếng Anh)

Trevos - Brochure về Chiếu sáng cho Nông nghiệp (Tiếng Anh)

z3453775988234_b109d640463d629009af1f5ba57ea4da.jpg
z3453775992961_0650f43268d369829320d23c9a2f2f64.jpg
Screenshot 2022-11-21 135157.png

Trevos - Brochure về
Sản phẩm UV-C (Tiếng Việt)

Trevos - Brochure
về Sản phẩm UV-C (Tiếng Anh)

Trevos - Brochure Frost
(Tiếng Anh)

z3453776062279_2d23267a276d6a1e2aa24d9ca3867efe.jpg
z3453776062271_58240d60be3bff666f11028fb9ae102d.jpg
z3453776021330_727f0a79e99ae3e1b7708b7bc2daf2c3.jpg

Trevos - Brochure
về Sản phẩm Innova (Tiếng Anh)

Trevos - Brochure
về Sản phẩm Innova (Tiếng Việt)

Trevos - Brochure Chiếu sáng dành cho Đường phố (Tiếng Anh)

z3494080411621_3467a976ff98e200de19ebb8eb503bd1.jpg

Trevos - Brochure về
HCL (Tiếng Anh)

Screenshot 2022-11-21 135157.png
Screenshot 2022-11-21 135157.png

Trevos - Brochure Luxor Led
(Tiếng Anh)

Trevos - Brochure Futura
(Tiếng Anh)

2018_es_certifikat_bm-02_en-en-.png
SMART HOME - TÒA NHÀ THÔNG MINH

Loxone

z3453800756200_83a86bb1b0804232e889f5512be8ba2f.jpg

Loxone - Leaflet (Tiếng Anh)

z3453798855516_1c8c406ea59d21b9593a1d21a243fb8d.jpg

Loxone - Leaflet (Tiếng Việt)

z3453801442559_cfa2308003d04fed89eeff6d455fe4bb.jpg

Tạp chí Loxone 2022
(Tiếng Anh)

z3453799921272_42b58d08fac360e36325933494851f9d.jpg

Cataloge về Danh mục
Sản phẩm 2021 (Tiếng Anh)

Loxone Brochure 2022.jpg

Loxone Brochure 2022 (Tiếng Việt)

GIẢI PHÁP CAMERA QUAN SÁT

ISR cung cấp

z3475401653806_0339bf495d11ae863af04ce072b3dea9.jpg
z3475400422786_f0bdd796fbdd3d5048ea13782c2ab227.jpg
Provision ISR - Leaflet 2022
(Tiếng Việt)
Provision ISR - Cataloge về Danh mục Sản phẩm 2022 (Tiếng Anh)
Provision Brochure & Minicatalog.jpg
Cung cấp Brochure & Minicatalog ISR 2022 (Tiếng Việt)
z3525856766619_a3fd3320505fec41e7120ef59de8b593.jpg
Provision ISR & Check Point  
Leaflet 2022 (Tiếng Anh)
z3525861380320_62965120418bffd43fa3001e8adff050.jpg
Provision ISR Catalog October 2022 (English).png
Provision ISR & Check Point 
Brochure 2022 (Tiếng Anh)
ISR cung cấp
Catalog tháng 10 năm 2022 (tiếng Anh)
z3475403691310_f63596daedc6b0a03ce9380e56c49af0.jpg
Provision ISR - Leaflet về sản phẩm Easy-Check 2022 (Tiếng Anh)
CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP

trang trại thông minh

z3453512331785_f0e8726f951844a5b3c9fc7ab12241e4.jpg
z3453512321063_2a7e87911bc2bb95e48478bf6f04c27d.jpg
z3493639806704_3efd89ebaa6fbac803610cbaf72fadc9.jpg
CleverFarm - Brochure về 
Dữ liệu Vệ tinh (Tiếng Anh)
CleverFarm - CF Leporelo  (Tiếng Anh)
CleverFarm - Trạm Thời tiết  (Tiếng Anh)
CAMERA CƠ THỂ DÀNH CHO NGƯỜI DÙNG CHUYÊN NGHIỆP

Zepcam

1.jpg
z3493669462174_664549ec30de42f33e51ced608ca5a31.jpg
z3493692936941_61155629b65f490a83c50c1411a7b656.jpg
z3453392327745_46ac28eef7d3f8ee003962d7d94fa3c2.jpg
Zepcam - Leaflet về Sản phẩm
Zepcam T3 (Tiếng Việt)
Zepcam - Leaflet về sản phẩm
Zepcam T2+ (Tiếng Việt)
Brochure về Sản phẩm
Zepcam T3 4G (Tiếng Anh)
Brochure Hướng dẫn sử dụng Zepcam T2+ (Tiếng Anh)

tứ giác

BROCHURE & TÀI LIỆU
quadral-Katalog-2020_EN-1-600x424.jpg
AURUM-Katalog-2020_engl_06032020-pdf.jpg
AURUM_9_WEB_LR-Ansicht-Thumb-600x848.jpg
Quadral - Brochure về sản phẩm
Aurum 9 (Tiếng Anh)
Quadral - Cataloge về sản phẩm Aurum
(Tiếng Anh)
Quadral - Brochure về Aurum AKTIV (Tiếng Anh)

sửa đổi

BROCHURE & TÀI LIỆU
z3493721020648_9fe099a94b7121a76f60ca26ea0f6cfa.jpg
z3493733530487_2bf571816b09c4f85fb077a1bb24fa14.jpg
Modivision - Sự kiện Tổng hợp
(Tiếng Anh)
Modivision - Giải pháp Modi Health Station
(Tiếng Việt)
z3493751096432_400d2e7f0a7f2b7fcfc2573f4df1c299.jpg
z3493763537200_364baf37972842d00176aac770f632e0.jpg
z3493775355922_2e4da43980b356b4642856b9e78fd05f.jpg
Modivision - Sân bay
Tự động (Tiếng Anh)
Modivision - Cataloge về
Sản phẩm (Tiếng Anh)
Modivision - Sản phẩm Smart FaceScreen V2 (Tiếng Anh)

SIEZA

BROCHURE & TÀI LIỆU
z3494040091603_f6d13c7f63802eb5f5134a5bff39f746.jpg
Sieza - Leaflet
(Tiếng Việt)

chế độ

BROCHURE & TÀI LIỆU
z3493799997333_20debc2b8cb2b7fcd0ee91b8c07eeb9e.jpg
z3493812046137_21f3c73b155f8cdd5e8ae3543ab75fd2.jpg
Modus - Led&Glass Modus 2016
(Tiếng Anh)
Modus - Cataloge về Sản phẩm Modus 2021 (Tiếng Anh)
z3493830313089_d1f8b501e34ca2f9b97a40972e7c82a5.jpg
Modus - Đèn Quang học Tối
(Tiếng Anh)
z3496024770156_21ebb03786ff9833baa2192bfd6c0609.jpg
z3496011248265_dadcca0811c750f1b9f393defd884566.jpg
z3629473778398_6971a089783ff1108246de53a6e0e44c.jpg
z3629530292155_70f32f294741cb37658dc237932d9c96.jpg
Modus - Nguồn Ánh sáng
Tự cung Tự cấp (Tiếng Anh)
Modus - FSQ Thông minh
(Tiếng Anh)
Modus - Cataloge phụ kiện đèn LED (Tiếng Anh)
Modus - Đèn LED mờ
Cataloge 2020 (tiếng Anh)

tự động

BROCHURE & TÀI LIỆU
z3493985240278_3680a4df799371b3fcda81cb29e7dd7a.jpg
Autogard - Cataloge về
Sản phẩm 2020 (Tiếng Việt)
z3496619116059_3e22a71b8268d4bd739e1a4f2bcbe993.jpg
Autogard - Cataloge về
Sản phẩm 2020 (Tiếng Anh)

invipo

BROCHURE & TÀI LIỆU
z3494109661840_03d0a070f2a9c2d93c9f335b35b7d15c.jpg
z3495974475377_e94b9e7fcb30671a9c53cfb2d4fefccd.jpg
z3495993058974_f1bb4d55ef369d8c9d2b9fe745d9cb4e.jpg
Invipo - Mô tả Kỹ thuật
(Tiếng Anh)
Invipo - Mô tả Kỹ thuật
(Tiếng Việt)
Invipo - Leaflet Thành phố
Thông minh (Tiếng Việt)

Gomintec AGL

BROCHURE & TÀI LIỆU
z3494010696594_1173932725f62133ff1a527db205a742.jpg
z3496198106829_58116ff87775b2605dd74998e57ac84e.jpg
Gomintec AGL - Dự án Sân bay
(Tiếng Anh)
Gomintec AGL - Biển báo đèn LED hướng dẫn đường lăn 
(Tiếng Anh)
z3496638355871_46452c7049b0c847b535cef94fe3ad90.jpg
Gomintec AGL - Ống chỉ Hướng gió (Tiếng Anh)
bottom of page