top of page

Tài liệu

Chúng tôi cung cấp tài liệu miễn phí cho các đối tác. Bạn có thể tìm thấy các tài liệu như tư liệu truyền thông, hướng dẫn sử dụng kĩ thuật, phần mềm và nhiều hơn thế nữa. Chúng tôi luôn ở đây để đáp ứng nhu cầu của bạn.


Bạn cũng có thể nhận được các tài liệu bản cứng, sách brochure,... khi trở thành đối tác của chúng tôi. Nhấn vào nút bên dưới để trờ thành đối tác của Eurostellar.

Eurostellar profile.png
Eurostellar profile.png
Eurostellar profile.png

Tài liệu mới

Eurostellar profile.png

Eurostellar Profile
(Tiếng Việt)

Jablotron Brochure JA-100+ 2023.pdf.png

Jablotron Brochure
(Tiếng Việt)

Bìa đầu.jpg

Cu Phosco Lighting

Brochure (Tiếng Việt)

Provision Brochure & Minicatalog.jpg
Provision ISR Brochure &
Minicatalogue (Tiếng Việt)
z4701634839814_c08f7d88a03e713996cee895069252b6.jpg
Provision ISR Catalogue
(tiếng Anh)
Screenshot 2022-11-21 135157.png

Trevos Catalogue
(tiếng Anh)

z4098016280400_5b0c2c749c499421c4056bc86ee9ca52.jpg

Jablotron Catalogue 
(tiếng Anh)

1.png

Jablotron Nany Leaflet
(Vietnamese)

Jablotron

AN NINH AN TOÀN
z3610326867430_190e463edb63b2f4050b4cf5489d072c_edited.jpg

Jablotron - Brochure 2022
(Tiếng Anh)

z3610329697807_1fbb559c6199b50f143e2f1d35c305d3_edited.jpg

Jablotron - Brochure 2022
(Tiếng Việt)

Slide1.jpg

Jablotron - Brochure 2022
(tiếng Khmer)

z4098016280400_5b0c2c749c499421c4056bc86ee9ca52.jpg

Jablotron - Catologue 2023 (tiếng Anh)

z3449785743360_81dae8ae49646ab52bf52d228f1d4b32.jpg

Jablotron - Brochure dành cho Nhà ở (Tiếng Anh)

z3449795045209_c8a8a7d9eef5963b188fedd4a293e9af.jpg

Jablotron - Brochure dành cho Văn phòng (Tiếng Anh)

z3493655441820_c141d2ab00093b9810c03f6b76f3ff91.jpg

Jablotron - Brochure dành cho Nhà ở (Tiếng Việt)

z3449784536077_18d05e8f9e0a37f7b78c70e924e51f01.jpg

Jablotron - 7 lí do bạn nên chọn Jablotron (Tiếng Anh)

z3449797318983_0e3bc441a210d74affcf774bfbdbdfdc.jpg

Leaflet - Báo động dành cho Ô tô (Tiếng Anh)

z3449770826198_27d393cbf0b161a7ee885c8d9eaa047c.jpg

Cataloge - Báo động dành cho Ô tô (Tiếng Anh)

z3449793020239_8f689bbbe9884eda34e4ae8f2f71168b.jpg

Brochure -  Giải pháp an ninh dành cho Ô tô (Tiếng Anh)

z3449803559348_8b4a4deeb350a8bb18bc0c6c05b25d9a.jpg

Brochure về Jablotron CLOUD (Tiếng Anh)

z3449769744919_5525223d7048b84529c2d530630a5358.jpg

Jablotron - Cataloge về
Sản phẩm 2022 (Tiếng Anh)

z3449796414720_09d76c9648e25ea47dc79877a7413995.jpg

Jablotron - User Manual (Tiếng Anh)

Map 2019.jpg

Jablotron - Product map 2019 (Tiếng Anh)

z3449792205993_90c1d3853ff20820f997406b9be48b6e.jpg

Jablotron - Brochure dành cho
Đối tác (Tiếng Anh)

z3449798732880_b6140f1b56c7eeeb18c1c1e2c239bc48.jpg

Jablotron - Brochure dành cho
Đối tác (Tiếng Việt)

z3449802644990_8dd39a7cd35b07b52751cfccb1dd29f2.jpg

Jablotron - Sách hướng dẫn
cài đặt (Tiếng Anh)

z3580315911307_3c01f19d7dc5fe568fcb2ec4d443ffbd_edited.jpg

Hướng dẫn kỹ thuật
(Tiếng Anh)

z3580318601899_1e759b57a77923fbf20e0a920821955b_edited.jpg

Hướng dẫn kỹ thuật 
(Tiếng Việt)

z3449768420690_002e0f6e46212a2f02cb33c0b7d0febd.jpg

Jablotron - Product map 2022
(Tiếng Anh)

z3475417962235_a59232fb329ee7493baf315f7c94c97f.jpg

Jablotron - CA-2103 Hướng dẫn
Sử dụng (Tiếng Anh)

Jablotron Nanny

GIÁM SÁT NHỊP THỞ CHO BÉ
z3475418518052_864354ead2df8417c2e46458da5ccf90.jpg

Jablotron Nanny - Leaflet
(Tiếng Anh)

1.png

Jablotron Nanny - Leaflet
(Tiếng Việt)

z3496597381762_70d680f03edd58f91da67c355a824e7a.jpg

Jablotron Nanny 
Chứng nhận EC

Trevos

CHIẾU SÁNG CÔNG NGHIỆP & TÒA NHÀ
Thiết kế chưa có tên.jpg

Trevos - Catalogue 2023 (tiếng Anh)

Screenshot 2022-11-21 135157.png

Trevos - Catalogue Linear (tiếng Anh)

z3453776021064_cb5d736118f44770384522b496f94365.jpg

Trevos - Brochure 2022 (Tiếng Việt)

z3453776021092_b7cbd954c3875989f6cf12b59ac5f103.jpg

Trevos - Brochure về sản phẩm Nanottica (Tiếng Anh)

z3453775969792_48ceb951cfb749a630d2e51d8dc7a394.jpg

Trevos - Catologue 2022 (Tiếng Anh)

z3453775988212_f045291a35f8ced4cbb2a1475f6abe68.jpg

Trevos - Leaflet 2022
(Tiếng Việt)

z3494073540882_4e93da76ab7b470b040f5462ddf74a8d.jpg

Trevos - Brochure về Chiếu sáng cho Nông nghiệp (Tiếng Anh)

z3453776041570_47fb0b12e7f3632a6c0f5466092786f7.jpg

Trevos - Brochure về
sản phẩm Linea (Tiếng Anh)

z3453775988234_b109d640463d629009af1f5ba57ea4da.jpg

Trevos - Brochure về
Sản phẩm UV-C (Tiếng Việt)

z3453775992961_0650f43268d369829320d23c9a2f2f64.jpg

Trevos - Brochure
về Sản phẩm UV-C (Tiếng Anh)

Screenshot 2022-11-21 135157.png

Trevos - Brochure Frost
(Tiếng Anh)

z3453776062279_2d23267a276d6a1e2aa24d9ca3867efe.jpg

Trevos - Brochure
về Sản phẩm Innova (Tiếng Anh)

z3453776062271_58240d60be3bff666f11028fb9ae102d.jpg

Trevos - Brochure
về Sản phẩm Innova (Tiếng Việt)

z3453776021330_727f0a79e99ae3e1b7708b7bc2daf2c3.jpg

Trevos - Brochure Chiếu sáng dành cho Đường phố (Tiếng Anh)

z3494080411621_3467a976ff98e200de19ebb8eb503bd1.jpg

Trevos - Brochure về
HCL (Tiếng Anh)

Screenshot 2022-11-21 135157.png

Trevos - Brochure Luxor Led
(Tiếng Anh)

Screenshot 2022-11-21 135157.png

Trevos - Brochure Futura
(Tiếng Anh)

HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH

Loxone

Bìa đầu.png

Cu Phosco Lighting Brochure (English)

Bìa đầu.jpg

Cu Phosco Lighting Brochure (Vietnamese)

Loxone

HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH
z3453800756200_83a86bb1b0804232e889f5512be8ba2f.jpg

Loxone - Leaflet (Tiếng Anh)

z3453798855516_1c8c406ea59d21b9593a1d21a243fb8d.jpg

Loxone - Leaflet (Tiếng Việt)

z3453801442559_cfa2308003d04fed89eeff6d455fe4bb.jpg

Tạp chí Loxone 2022
(Tiếng Anh)

z3453799921272_42b58d08fac360e36325933494851f9d.jpg

Loxone Catalogue 2021 (Tiếng Anh)

Loxone Brochure 2022.jpg

Loxone Brochure 2022 (Tiếng Việt)

Provision-ISR

GIẢI PHÁP CAMERA QUAN SÁT
z3475400422786_f0bdd796fbdd3d5048ea13782c2ab227.jpg
Provision ISR - Catalogue 2022
(Tiếng Anh)
Provision Brochure & Minicatalog.jpg
Provision ISR Brochure & Minicatalogue 2022 (Tiếng Việt)
z3525856766619_a3fd3320505fec41e7120ef59de8b593.jpg
Provision ISR & Check Point  
Leaflet 2022 (Tiếng Anh)
Provision ISR Catalog October 2022 (English).png
Provision ISR Catalogue 2022
(tiếng Anh)
z3525861380320_62965120418bffd43fa3001e8adff050.jpg
Provision ISR & Check Point 
Brochure 2022 (Tiếng Anh)
z3475403691310_f63596daedc6b0a03ce9380e56c49af0.jpg
Provision ISR - Leaflet về sản phẩm Easy-Check 2022 (Tiếng Anh)

Trang trại thông minh

CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP
z3453512331785_f0e8726f951844a5b3c9fc7ab12241e4.jpg
CleverFarm - Brochure về 
Dữ liệu Vệ tinh (Tiếng Anh)
z3453512321063_2a7e87911bc2bb95e48478bf6f04c27d.jpg
CleverFarm - CF Leporelo  (Tiếng Anh)
z3493639806704_3efd89ebaa6fbac803610cbaf72fadc9.jpg
CleverFarm - Trạm Thời tiết  (Tiếng Anh)

Zepcam

BODYCAM CHUYÊN DỤNG DÀNH CHO CẢNH SÁT
1.jpg
Zepcam - Leaflet về Sản phẩm
Zepcam T3 (Tiếng Việt)
z3493669462174_664549ec30de42f33e51ced608ca5a31.jpg
Zepcam - Leaflet về sản phẩm
Zepcam T2+ (Tiếng Việt)
z3493692936941_61155629b65f490a83c50c1411a7b656.jpg
Brochure về Sản phẩm
Zepcam T3 4G (Tiếng Anh)
z3453392327745_46ac28eef7d3f8ee003962d7d94fa3c2.jpg
Brochure Hướng dẫn sử dụng Zepcam T2+ (Tiếng Anh)

Quadral

BROCHURE & TÀI LIỆU
quadral-Katalog-2020_EN-1-600x424.jpg
Quadral - Brochure về sản phẩm
Aurum 9 (Tiếng Anh)
AURUM-Katalog-2020_engl_06032020-pdf.jpg
Quadral - Catalogue về sản phẩm Aurum
(Tiếng Anh)
AURUM_9_WEB_LR-Ansicht-Thumb-600x848.jpg
Quadral - Brochure về Aurum AKTIV (Tiếng Anh)

SIEZA

BROCHURE & TÀI LIỆU
z3494040091603_f6d13c7f63802eb5f5134a5bff39f746.jpg
Sieza - Leaflet
(Tiếng Việt)
BROCHURE & TÀI LIỆU

Modus

z3493799997333_20debc2b8cb2b7fcd0ee91b8c07eeb9e.jpg
Modus - Led&Glass Modus 2016
(Tiếng Anh)
z3493812046137_21f3c73b155f8cdd5e8ae3543ab75fd2.jpg
Modus - Cataloge về Sản phẩm Modus 2021 (Tiếng Anh)
z3493830313089_d1f8b501e34ca2f9b97a40972e7c82a5.jpg
Modus - Đèn Quang học Tối
(Tiếng Anh)
z3496024770156_21ebb03786ff9833baa2192bfd6c0609.jpg
Modus - Nguồn Ánh sáng
Tự cung Tự cấp (Tiếng Anh)
z3496011248265_dadcca0811c750f1b9f393defd884566.jpg
Modus - FSQ Thông minh
(Tiếng Anh)
z3629473778398_6971a089783ff1108246de53a6e0e44c.jpg
Modus - Cataloge phụ kiện đèn LED (Tiếng Anh)
z3629530292155_70f32f294741cb37658dc237932d9c96.jpg
Modus - Đèn LED mờ
Cataloge 2020 (tiếng Anh)

Autogard

BROCHURE & TÀI LIỆU
z3493985240278_3680a4df799371b3fcda81cb29e7dd7a.jpg
Autogard - Cataloge về
Sản phẩm 2020 (Tiếng Việt)
z3496619116059_3e22a71b8268d4bd739e1a4f2bcbe993.jpg
Autogard - Cataloge về
Sản phẩm 2020 (Tiếng Anh)

Invipo

BROCHURE & TÀI LIỆU
z3494109661840_03d0a070f2a9c2d93c9f335b35b7d15c.jpg
Invipo - Leaflet Thành phố
Thông minh (Tiếng Việt)
z3495974475377_e94b9e7fcb30671a9c53cfb2d4fefccd.jpg
Invipo - Mô tả Kỹ thuật
(Tiếng Anh)
z3495993058974_f1bb4d55ef369d8c9d2b9fe745d9cb4e.jpg
Invipo - Mô tả Kỹ thuật
(Tiếng Việt)

Gomintec AGL

BROCHURE & TÀI LIỆU
z3494010696594_1173932725f62133ff1a527db205a742.jpg
Gomintec AGL - Dự án Sân bay
(Tiếng Anh)
z3496198106829_58116ff87775b2605dd74998e57ac84e.jpg
Gomintec AGL - Biển báo đèn LED hướng dẫn đường lăn 
(Tiếng Anh)
z3496638355871_46452c7049b0c847b535cef94fe3ad90.jpg
Gomintec AGL - Ống chỉ Hướng gió (Tiếng Anh)
bottom of page