top of page

Th 6, 08 thg 7

|

VIVA RESERVE 206 LÝ THƯỜNG KIỆT

HỘI THẢO: NÂNG TẦNG THỬ NGHIỆM CÔNG NGHỆ CÙNG EUROSTELLAR

Vé không được bán
Xem các sự kiện khác
HỘI THẢO: NÂNG TẦNG THỬ NGHIỆM CÔNG NGHỆ CÙNG EUROSTELLAR
HỘI THẢO: NÂNG TẦNG THỬ NGHIỆM CÔNG NGHỆ CÙNG EUROSTELLAR

Thời gian & Địa điểm

8:30 08 thg 7, 2022 – 11:30

VIVA RESERVE 206 LÝ THƯỜNG KIỆT, 206 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chia sẻ sự kiện của bạn

bottom of page